Quỷ Cẩu

(2023)

Me Cung

Mê Cung

Me Cung (2019)

Gio Lang Kinh

Gió Làng Kình

Gio Lang Kinh (2008)

12A 4H

12A và 4H

12A 4H (1995)

Duong Doi

Đường Đời

Duong Doi (2004)

Sinh Tu

Sinh Tử

Sinh Tu (2019)