New Mad Monk

Tân Tế Công (Phần 4)

New Mad Monk (2014)

Pet

Thú Cưng

Pet (2020)

Don't Kill It

Thợ Săn Quỷ

Don't Kill It (2016)

Extinction

Tuyệt Chủng

Extinction (2014)