Reborn Rich

Cậu út nhà tài phiệt

Reborn Rich (2022)

Check Mate

Dân Quốc Đại Trinh Thám

Check Mate (2022)

Legacy

Truyền Gia

Legacy (2022)

Fatherland

Cố Đô Kinh Lôi

Fatherland (1980)

The Justice

Hào Quang

The Justice (2021)

The Shadow Fox

Sói Đêm

The Shadow Fox (2008)