The Glory

Vinh Quang Trong Thù Hận

The Glory (2022)

Our Blues

Blues Nơi Đảo Xanh

Our Blues (2022)

Modern Dynasty

Danh Tiếng Gia Tộc

Modern Dynasty (2022)

Gio Lang Kinh

Gió Làng Kình

Gio Lang Kinh (2008)

Duong Doi

Đường Đời

Duong Doi (2004)